Polski pozytywizm

19 Lis

W Polsce pozytywizm zjawił się w latach 60. XIX wieku i oznaczał nie tylko nurt filozoficzny, tak jak w innych państwach ówczesnej Europy, ale także postulaty ekonomiczne i społeczne. Nurt pozytywistyczny w Polsce został dostosowany do potrzeb ówczesnego społeczeństwa w sposób nieco utylitarny. Charakteryzował się między innymi scjentyzmem i towarzyszącym mu monizmem przyrodniczym. Głoszono również utylitaryzm, czyli preferowanie sposobów postępowania, które skutecznie realizują potrzeby człowieka i społeczeństwa, a także ewolucyjny egalitaryzm i legalizm organicznikowski. Ten ostatni promował pracę organiczną, odrzucając tym samym idee zbrojnej walki o niepodległość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *