Pozytywizm

19 Lis

Pojęcie pozytywizmu wiąże się niejako z panującą w Europie w XIX wieku filozofią pozytywną. Interesujące jest jednak to, że tylko w Polsce pozytywizm stanowił formację kulturową. Epoka ta przypada na lata 1864-1890, aczkolwiek według niektórych trwała ona do 1895 roku. Pozytywizm w Polsce zaczął się zatem wraz z upadkiem powstania styczniowego. Koniec epoki zaś jest związany z pojawieniem się w Europie nowych nurtów światopoglądowych, nieco odmiennych od tych obowiązujących w pozytywizmie. Zostało to spowodowane przede wszystkim buntem młodego pokolenia, przeciw starym zasadom. W innych krajach Europy pozytywizm pojawił się już w latach 40. XIX wieku. Wtedy to właśnie tak zwana filozofia pozytywna zaczęła tworzyć nowe postawy i zasady, wyznaczać cele artystom i literatom. Na minioną epokę romantyzmu spoglądano krytycznym okiem. Zmieniły się, i to w sposób diametralny, zasady, jakimi powinni kierować się pisarze tworząc utwory. Główną cechą bowiem miała być ich użyteczność, zatem pisarze zmuszeni byli niejako do pisania na tematy iście społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *