Do 1989 r.

20 Lis

Za „prototyp” wyborów prezydenckich można uznać wolne elekcje królów w I RP w latach 1573-1764.
W okresie miedzywojennym (1922-39) Prezydentów wybierało Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat).
Pierwszym Prezydentem RP, został Gabriel Narutowicz, wybrany głównie głosami centro-lewicy. Padł on ofiarą zamachu z ręki Eligiusza Niewiadomskiego w gmachu warszawskiej „Zachęty”
16 grudnia 1922 roku, 3 dni po objęciu urzędu,
Stanisław Wojciechowski został wybrany na Urzad Prezydenta RP 6 dni później a zmuszony do rezygnacji z Urzedu Prezydenta został w roku 1926 na skutek zamachu majowego, dokonanego przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
31 V 1926 r na Urzad Prezydenta wybrany został Józef Piłsudski który jednak wyboru nie przyjął.
Pod naciskiem Piłsudsiego kolejnym Prezedentemn został wybrany Ignacy Mościcki który ponownie został wybrany na 7 -letnią kadencję w 1933 r. lecz z urzędu ustąpił 30 września 1939 r. wyznaczył następcę w osobie
Władysława Raczkiewicza, który swój urzad pełnił na uchodźstwie, najpierw w Angers we Francji do VI 1940 r. nastepnie zaś w Londynie do 1947 r. Jego następcami do 1990 r. byli: August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski.
W Polsce ludowej Urzad Prezydenta RP sprawował w l. 1947-52 Bolesław Bierut.
W l. 1989-90 Urząd Prezydenta PRL a następnie RP pełnił gen.
Wojciech Jaruzelski który ustapił ze stanowiska po wyborach w XII 1990.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *