Prezydenci PRL

20 Lis

W Polsce Ludowej od 31 grudnia 1944 do 4 lutego 1947 funkcję łowy panstwa sprawowała Krajowa Rada Narodowa z przewodniczącym Bolesławem Bierutem na czele. 5 II 1947 r. B.Bierut został wybrany i zaprzysiężony na Prezydenta RP. Pełnił tę funkcje do 20 XI 1952 po czym urzad Prezydenta RP został zastapiony przez Rade Państwa PRL z Przewodniczacym na czele, ktorymi byli kolejno Aleksander Zawadzki, Stanisław Cyrankiewicz, Marian Spychalski, Henryk Jabłoński i Wojciech Jaruzelski. De facto jednak najwazniejsza funkcję sprawowali w PRL I Sekretarze Polskiej Zjednoczonej Parii Robotniczej.
Urząd Prezydenta PRL został przywrócony w 1989 r. 19 VII 1989 r. został na to stanowisko wybrany przez Zgromadzenie Narodowe gen. Wojciech Jaruzelski jako jedyny kandydat 270 głosami (PZPR,ZSL,SD,PAX,PZKS), przeciwko 233 („Solidarność”) i 3 wstrzymujące się. Z urzędu prezydenckiego ustapił 11 XII 1989 kiedy to nowym przydentem RP został wybrany Lech Wałęsa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *