Prezydent RP

20 Lis

Jesteśmy w roku 2010 – w którym w Polsce mają odbyć się piąte już w historii naszego Kraju wybory Prezydenckie. Wobec tego warto zapoznać się z historią urzędu Prezydenta RP oraz wyborów prezydenckich w Polsce.
Po odzyskaniu w 1918 r. niepodlełości Polska przyjęła ustrój republikański. Pierwszym Prezydentem RP został wybrany w grudniu 1922 r. Gabriel Narutowicz.
kompetencje Prezydenta RP regulowała najpierw konstytucja tzw. „marcowa” z 1921 r. nastepnie zaś „kwietniowa” z 1935 r. W Polsce „Ludowej” która przyjęła na ppoczatku nazwę Rzeczyspospolita Polska – najpierw opierano się formalnie na marcowej Konstytucji z 1921 r., zas konstytucja z 1952 wogóle zniowła Urzad Prezydenta zasepujac go kolegialną Radą Państwa z Przewodniczacym na czele. faktycznie funkcję przywódcza pełnili kolkejni I sekretarze KC PZPR.
Urząd Prezydenta RP przetrwał natomiast na emigracji w Londynie do 1990. W PRL został on przywrócony w 1989 r. i prezydentem został gen. Wojciech Jaruzelski, dotychczasowy Przewodniczący Rady Państwa.
Obecnie Prezydent RP zgodnie z konstytucja z 1997 r. jest głową państwa, najwyższym przedstawicielem polskich władz, gwarantem ciągłości władzy państwowej, najwyższym organem państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji, jest również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *