Andrzej Olechowski

20 Lis

Andrzej Olechowski – ur. 1947 – zaistniał na scenie polityczno-partyjnej w 1993 kiedy pod auspicjami Lecha Wałęsy stanął na czele Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR). Byl politykim „do wynajecia” skoro w 1992 sprawoał funkcję ministra finansów w rządzie j.Olszewskiego, zaś w l IX 1993-II 1995 – ministra spraw Zagranicznych w rzadzie W.Pawlaka.
po zwycięstwie A.Kwasniewskiego w wyborach Prezydenckich w 1995 r. stworzył „Ruch Stu” – mający stanowić liberalną alternatywę zarówno wobec postoknistycnzej lewicy jak postsolidarnosciowej prawicy. W wyborach prezydenckich startował jakio kandydat „niezależny” był jednak nieoficjalnym kandydatem Unii Wolności kóra oficjalnie nikogo nie poparła. Zajął 2 miejsce z wynikiem 17,3%. na bazie jego komitetów wyborczych postała w 2001 r. Platforma Obywatelska na czele której stanął razem z Donaldem tuskiem i maciejem Płażyńskim lecz wkrótce się z nij wycofał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *