Filozofia renesansu

19 Lis

Filozofia renesansu jest filozofią człowieka, zatem największa rolę pełniła tu antropologia. Zdecydowanie dominującym nurtem światopoglądowym epoki renesansu jest humanizm.
Humanizm nie opierał się tylko na tym, że człowiek stał się centrum uwagi. Owszem skupiano się na nim, na jego duszy i sprawach materialnych. Ciało przestało być więzieniem dla duszy, tak jak w średniowieczu. Wierzono w potęgę rozumu ludzkiego i w to, że człowiek dzięki niemu może poznać otaczający go świat. Niemniej jednak pierwotnym celem ruchu humanistycznego było dokonanie rekonstrukcji kultury starożytnych Greków i Rzymian. Studiowano zatem literaturę antyczną, myśli filozofów starożytnych, a nawet starożytne języki. Dzięki temu możliwe było dogłębne poznanie antycznego świata. W renesansie wielu zwolenników miał Platon. Narodził się ruch zwany neoplatonizmem. Uważano między innymi, że człowiek może wybrać między dobrem a złem oraz jest dziełem Boga. Bóg zatem stawał się artystą. Dlatego też w sztuce i literaturze popularny był wówczas motyw Deus Artifex.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *