Neoplatonizm

19 Lis

Scholastyka średniowieczna opierała się na filozofii Arystotelesa. Dlatego też myśliciele zdecydowali się poznać dzieła filozofa, który sprzeciwia się arystotelejskim zasadom, a mianowicie Platona. Niewątpliwie na czele neoplatoników stali Marsilio Ficino oraz Giovanni Pico Della Mirandola. Neoplatonizm opierał się na dwóch głównych myślach, a mianowicie na tym, że człowiek jest doskonałym bytem stworzonym przez Najwyższego, a także ma prawo o decydowaniu o sobie, o tym czy jest zły, czy dobry, czy wybiera miłość, czy też nienawiść. Niemniej jednak Arystoteles nie odszedł całkiem w niepamięć. Po prostu zinterpretowano jego dzieła inaczej niż w średniowieczu, a najbardziej popularnym dziełem Arystotelesa w renesansie była Poetyka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *