Renesans

20 Lis

Renesans jest epoką, która przypada na XV i XVI wiek. Narodził się we Włoszech, a następnie rozprzestrzenił w całej Europie Zachodniej, także w Polsce. Pojęcie renesansu zostało stworzone dopiero w oświeceniu, przez językoznawców francuskich, dokonujących periodyzacji dziejów. Uznali oni średniowiecze za wieki ciemne, a epokę, która po nim nastąpiła odrodzeniem się antycznych tradycji. Odrodzenie zaś w języku francuskim brzmi nie inaczej jak renesans. Zwiastuny renesansu w literaturze pojawiły się już w średniowieczu. Niemniej jednak klasycznym dziełem renesansu jest Dekameron. Ten zbiór stu nowel napisany przez Giovanniego Boccaccia jest w pełni zgodny z duchem humanizmu. Humanizm był nurtem światopoglądowym, w którym zerwano z teocentryzmem. Bóg i wiara zeszły na dalszy plan, ustępując miejsca człowiekowi. Człowiek w centrum to bowiem najznamienitsza cecha tej epoki. Na sztukę i literaturę renesansu wpływ miały dzieła starożytne, które w średniowieczu zostały uznane za pogańskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *