Dorobek średniowiecza

19 Lis

Wielka wędrówka ludów u schyłku starożytności i na początku średniowiecza doprowadziła do zderzenia dwóch zupełnie odmiennych kultur, a mianowicie kultury antycznej, z pogańską. To właśnie ich zetknięcie spowodowało kształtowanie się kultury nowej epoki, jaką było średniowiecze. Kultura antyczna stopniowo odchodziła w zapomnienie. Cywilizacyjny regres nie nastąpił jedynie na północy Irlandii i w Bizancjum. W cesarstwie rzymskim zaczęły upadać miasta, a wraz z nimi szkoły. Zanikała więc liczba osób umiejących czytać i pisać. Nastąpił podział kultury na kulturę uczoną i ludową. Jedynie w czasach panowania Karola Wielkiego sytuacja uległa poprawie. Nastał wtedy tak zwany renesans karoliński. Okres ten zapoczątkował z kolei proces kształtowania się jedności kulturowej średniowiecznej Europy. Dużą rolę w kulturze średniowiecznej pełniły klasztory. Duchowni bowiem należeli do elity intelektualnej ówczesnego społeczeństwa. Ponadto mieli oni dostęp do antycznych dzieł. W średniowieczu zaznaczyły się w sztuce dwa nurty, a mianowicie romański i gotycki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *