Renesans karoliński

19 Lis

Renesans karoliński nastąpił w okresie panowania Karola Wielkiego, wskutek przeprowadzonych przez niego reform. Cesarz przeprowadził bowiem reformę Kościoła, dzięki której kler miał być znacznie lepiej przygotowany do duszpasterstwa i prowadzenia misji niż dotychczas. Rozpoczęło się rozbudowywanie i tworzenie nowych szkół, szczególnie klasztornych oraz licznych skryptoriów. Sam cesarz założył na swym dworze szkołę pałacową, której program nauczania stał się wzorem dla pozostałych ośrodków szkolnictwa w całej Europie. System ten polegał na podziale na stopień niższy i wyższy. Stopień niższy zwany trivium obejmował gramatykę, retorykę i dialektykę. Wyższy natomiast zwany był quadrivium i zaliczały się do niego muzyka, arytmetyka, geometria i astrologia. W państwie karolińskim nastąpiło znaczne ożywienie kultury. Po zbudowaniu w Akwizgranie dworu Karola Wielkiego, przybyło do niego wielu artystów, którzy czerpali z wzorców bizantyjskich i antycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *