Szkoły i uniwersytety

19 Lis

W 1215 roku na IV Soborze Laterańskim zapadła decyzja o zakładaniu szkół przy każdej parafii. Nieco wcześniej, bo w XII wieku, zaczęto zakładać szkoły miejskie. Były one zakładane, a następnie prowadzone przez zakony. W większych szkołach tego typu, czyli katedralnych i klasztornych realizowano program nauczania siedmiu sztuk wyzwolonych. W mniejszych natomiast uczono jedynie czytania, pisania i łaciny. System oświaty nie zaspokajał wówczas potrzeb rzemieślników i kupców. W tym celu zakładali oni w XII i XIII wieku szkoły prywatne i kupieckie. Wprowadzono w nich między innymi naukę rachunków oraz pisanie listów. W miastach takich jak Padwa, Bolonia, Paryż, Oksford, szkoły przekształciły się w uniwersytety.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *