Dynastia Jagiellonów

19 Lis

Po śmierci Kazimierza Wielkiego, na tronie zasiadł Ludwik Andegaweński. Ten władca również nie posiadał męskiego potomka, więc możnowładztwo zadecydowało o zaślubinach córki Ludwika z księciem litewskim Jagiełło. Zawarto unię polsko- litewską, a następnie nastała chrystianizacja Litwy. Po śmierci Jadwigi, Jagiełło ożenił się z Zofią Holszańską, która dała mu dwóch synów, a mianowicie Kazimierza i Władysława. Kazimierz stał się władcą Litwy, natomiast Władysław księciem Polski i Węgier. Po jego śmierci pod Warną, na tronie polskim zasiadł Kazimierz. Kazimierz chcąc realizować politykę dynastyczną osadził na tronie czeskim i węgierskim swego syna Władysława. Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka na tronie polskim zasiadł Jan Olbracht, a na litewskim Aleksander. Po śmierci Olbrachta, Aleksander objął także tron polski, a po nim władzę przejął Zygmunt Stary, a następnie jego syn, Zygmunt II August, który był ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów, zasiadającym na tronie polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *