Społeczeństwo polskie

19 Lis

Społeczeństwo polskie w średniowieczu dzieliło się na cztery stany, a mianowicie na duchowieństwo, mieszczaństwo, chłopstwo i rycerstwo- szlachtę. Tym trzem ostatnim władcy nadawali liczne przywileje. Mieszczanie otrzymywali je na zasadzie przywilejów lokacyjnych. Pierwszym władcą który nadał przywilej szlachcie był Ludwik Andegaweński. Nadał on w Koszycach w 1374 roku przywilej obniżający podatki do 2 gr od łana ziemskiego. Przywileje były nadawane możnowładztwu w celu uzyskania poparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *