Terytorium Polski

19 Lis

Polska u schyłku epoki średniowiecza obejmowała terytoria, które są właściwie jej kolebką, a zatem Wielkopolskę, Małopolskę, Kujawy, ziemię łęczycką i sieradzką. Ponadto w skład terytorium wchodziła także zdobyta przez Kazimierza Wielkiego Ruś Halicka. Dzięki wojnie trzynastoletniej Polska odzyskała też Pomorze Gdańskie, i lenno Prusy Zakonne. Ziemią lenną było także Mazowsze. Wymienione wyżej terytoria stanowił wspólnie Koronę Królestwa Polskiego, która była dwuczłonowym państwem wraz z Wielkim Księstwem Litewskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *